Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv terapi er en terapiform, der er udviklet i USA og England gennem de sidste 20 - 30 år. Videnskabelige undersøgelser viser, at terapiformen er virksom i forhold til mange forskellige psykiske vanskeligheder, som f.eks. angst og depression.

Principperne i forbindelse med Kognitiv Adfærdsterapi er bl.a.:

At man primært tager udgangspunkt i de vanskeligheder klienten oplever her og nu.
At terapeut og klient arbejder med de tanker, klienten gør sig i forskellige situationer. Dette ud fra en erkendelse af, at der er en tæt sammenhæng mellem tanker, følelser, fysiske reaktioner og adfærd.
At klienten introduceres for en række redskaber, der har vist sig virksomme i forhold til de psykiske vanskeligheder.
At der i et samarbejde mellem klienten og terapeuten aftales hjemmeopgaver, som klienten udfører mellem samtalerne.
At terapien er tidsbegrænset.