Forældrekursus

Forældrekursus ved psykolog Henrik Møller         

 Intet hold for øjeblikket.

Kurset er målrettet til forældre, der mangler redskaber til at støtte deres barns/børns udvikling og trivsel. Metoderne kan bruges til børn i alderen 2 til 15 år. Der vil være plads til ca. 7 familier, og det opfordres til at forældre deltager sammen.

Kursets mål

Det er kursets mål, at forældrene får en indsigt i samspillet med deres børns og en forståelse for, hvorfor der kan være problemer i hjemmet og/eller udenfor. Forældrene får værktøjer til at hjælpe barnet, og dermed til at få familien til at fungere bedre i det daglige.

Det er målet, at den enkelte deltager bliver i stand til at forholde sig til familiens udfordringer på en mere udviklingsorienteret og aktiv måde.

Deltagernes udbytte

Deltagerne på kurset får:

  • Forståelse af samspil med børn ud fra deres udviklingsniveau
  • Indsigt i barnets problemer og adfærd
  • Konkrete værktøjer til at hjælpe børnene i det daglige
  • Konkrete værktøjer til at skabe en bedre kommunikation i hjemmet
  • Metoder til at skabe mere ro og struktur i hjemmet
  • Udleveret skriftligt materiale

 

Kurset er et aktivt kursus, hvor deltagerne får lejlighed til at afprøve nogle af værktøjerne, så de forstår dem og kan bruge dem, når de kommer hjem til børnene. Det sikrer, at deltagerne ikke bare får en teoretisk viden, men faktisk er i stand til at ændre deres tilgang til børnene i hjemmet.

Kursusform

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg i plenum og praktiske øvelser, hvor deltagerne arbejder hver for sig, eller 2 og 2. Det hele foregår under supervision og støtte af kursusleder.

Øvelserne er bygget op, så deltagerne både lærer indholdet af kurset, opnår vidensudveksling og inspiration fra hinanden.

Undervejs i kurset bliver der rig lejlighed til at stille spørgsmål, da erfaringen viser, at dette er vigtigt for de fleste på denne slags kurser.

Tidspunkt

Kurset er over 3 gange med en uges mellemrum for at arbejde med erfaringerne.

Pris

2000,-kr pr. familie. Eneforsørger 1500,-kr

Indhold

I det faglige indhold hentes der inspiration fra udviklingspsykologien (Susan Hart, Stern og Bowlby), De 8 samspilstemaer (Rye og Westmark), spejling og instruktiv støtte (Winnicott og Rasborg). Der er små øvelser i ny adfærd og stresshåndtering.  Forældre påtager sig små opgaver/adfærdseksperimenter i hjemmet, som tages op til kurset. Denne tilgang bygger på en kognitiv/ACT- forståelse.

 

Underviser

Psykolog Henrik Møller privatpraktiserende for både børn, unge og voksne. Se mere information på hjemmesiden www.psykologhenrikmoeller.dk eller kontakt på 2575 2251/ e-mail; henrikmoellerpraksis@gmail.com