Hos psykolog Henrik Møller

Hos psykolog Henrik Møller

Vendekobbel 10, 6100 Haderslev

 

Konsultation:

Varighed af en konsultation er mellem 50 og 55 minutter.

Der er mulighed for dobbeltkonsultation.

 

Priser:

Hvis man selv skal betale, er prisen 1000,00 kr. for en konsultation individuelt.

Supervision 1200.00 kr. for en konsultation

Gruppesupervision 1500kr. pr. time.

(Pr. 1-6- 2020).

 

Undervisnings- og personaleforløb aftales særskilt. Læg mærke til aktuelle mindfulness forløb på hjemmesiden. 

 

Jeg har overenskomst med sygesikringen, og hvis man henvises af lægen til psykologsamtaler, er prisen:
- for 1. individuelle samtale 417,-kr.

- for 2. og følgende individuelle samtaler er prisen 347,71,-kr.

(efter sygesikringens takster pr. 1-7-2020)

 

Vær opmærksom på, om der er mulighed for tilskud eller betaling fra en forsikring, arbejdsplads eller om der er mulighed for en kommunal ydelse.

 

Betaling:

Foregår kontant eller ved overførsel til Netbank reg. nr. 8117 3076428 efter 2-3 samtaler, hvor du får en faktura med hjem eller tilsendt.

Afbud: Helst dagen før og senest kl. 9.00 på dagen for aftalen. Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræves den fulde egenbetaling 347,71kr. pr 1.7. 2020
Afbud kan meddeles på henrikmoellerpraksis@gmail.com eller på mobil 2575 2251

 

At være til samtale:

Du går ind af hoveddøren, hænger overtøjet og sætter dig i venterummet. Der er toilet på reposet. Jeg henter dig, og vi går op i lokalet. Der er trapper med gelænder der skal passeres.

Ved at lytte til og spørge ind til dig, hvordan du oplever problemet, danner jeg mig et billede af dig, din situation og dine vanskeligheder. I samarbejde med dig skal vi prøve at finde ud af, hvorledes DU kan hjælpe dig.

Du lærer først noget om dig selv, hvordan dine reaktioner, tanker og følelser arbejder. Dette kaldes psykoedukation. Jeg kan godt finde på at skrive på tavlen omkring det du beskriver.

Vi finder ud af mulige uhensigtsmæssige mønstre og strategier du bruger for at håndtere dit liv. Jeg udfordrer dig med øvelser, mindfulness eller spørgsmål.

De oplevelser og indsigter du får, skulle gerne føre til ny viden og en forpligtelse til at gøre noget andet, der er mere i tråd med, hvad du ønsker dit liv skal bestå af. Derfor kan du udsætte dig selv for nye handlinger, der kan sætte nye processer i gang. Vigtige processer her er opmærksomhed, accept, medfølelse, forpligtelse og værdier i dit liv.

Efter en samtale kan du være træt eller tung i hovedet, derfor er det en god idé ikke at skulle noget bagefter. Bare en gåtur, sidde på en bænk eller lade nogle lytte til dig.

Efterfølgende samtale samler vi op på tiden der er gået og dine nye erfaringer.

Jeg beder dig om at sige, hvis der er noget, der ikke fungerer for dig. Hvad det er, jeg gør, som irriterer eller belaster dig. Du har også mulighed for at skifte psykolog. Jeg forventer, at du orienterer om behandlingens effekt og utilsigtede påvirkninger. Så kan jeg anvende det til læring i klinikken.

Du har mulighed som patient for at klage over din behandling af mig til Psykolognævnet på www.ast.dk/psykokolognaevnet.dk

Du har mulighed for at indberette utilsigtede hændelser under behandlingsforløb på hjemmesiden www.stps.dk. Det gør jeg også for at lære af det ved at tage det op i min supervision og tilrette procedure i klinikken. Jeg vil støtte dig i oplysninger om klagemuligheder og indberetninger.

Udvalgte klienter deltager i en spørgeskemaundersøgelse om oplevelsen af kvaliteten i behandlingen til brug for læring i klinikken gennem egenanalyse og supervision. I forbindelse med klagesager vil jeg deltage aktivt, støtte klienten i at klage og bidrage med relevant information

Der er hjertestarter som findes 30 meter fra klinik på Møllevænget 1  6100 Haderslev. Psykologen er uddannet i førstehjælp.