Gang i Damparken – natur, krop og psyke

Der er ikke indlagt nogen video

Gang i Damparken – natur, krop og psyke

Formål

Forebyggelse og støtte til udvikling af mental, fysisk og social sundhed for ældre

Være legende og fysisk aktiv i et venligt fællesskab til mere sundhedsfremme og modvirke ensomhed, stress og angstsymptomer

Oplevelse af naturen i bynære omgivelser, som en let tilgængelig medspiller til positive indvirkninger på øget sansning, fordybelse og livskvalitet. Dette støtter op om byrådets ønske om en Natur- og udelivsstrategi indenfor sundhedsområdet

Støtte op om Haderslev Byråds politiske pejlemærker indenfor indsatsen for henholdsvis de særligt sårbare borgere og fremme sundheden blandt ældre borgere, for bl.a. at forebygge indlæggelser på længere sigt

Mål

Øget indre tro og motivation til at tage skridt mod bedre sundhed

Oplevelse af større kompetence og overskridelse af personlige grænser

Deltage i fællesskab til oplevelse af samhørighed og samspil med andre mennesker

I den åbne gruppe inviterer ressourcestærke deltagere nye sårbare borgere med undervejs i forløbet

Deltagerevaluering og afrapportering af projektet.

Målgruppe

Alle mellem 50 og 100 år kan deltage. Krav er man kan stå, ligge og gå. Der bliver højst gået 3 km og aktivitetsniveauet er moderat. Små fysiske øvelser tilpasses deltagernes forudsætninger. Borgere der er patienter med svær sygdom, angst og depression er ikke egnet til dette forløb. Der er ubegrænset deltagerantal bare man er bevægelig, åben og nysgerrig på aktiviteterne. Det er en åben gruppe, hvor nye deltagere kan være med undervejs. Ressourcestærke deltagere påtager sig at invitere nye deltagere med – gerne sårbare, ensomme eller umiddelbart dårligt motiverede medborgere.

Indhold

Det er et struktureret forløb med aktiviteter, der er oplevelsesbetonede, aktive, guidede og bygger på pædagogiske og psykologiske metoder for at tilpasse aktiviteterne efter deltagerne.

Naturterapi - Ophold og stillegang i Damparken, hvor der er gang i stilhed i en lang række. Dette indeholder spontan opmærksomhedstræning. Der bliver guidet i meditationer for at bruge det bevidste nærvær og man bliver opmærksom på sanserne. Blot ved at opholde sig i naturen, bliver sanserne vakt mere til live, og der sker en afstresning af kroppen, opmærksomheden udhviles, nervesystemet afspændes, og der kan opleves bedre problemløsning.

Mindfulness – Der tages udgangspunkt i dele af MBCT (mindfulness-baseret kognitiv terapi), som er et 8 ugers evidensbaseret gruppeprogram, der indeholder opmærksomhedstræning og skærpelse af sanser.

Yogastræk og vejrtrækningsøvelser. Lette venlige strækøvelser med opmærksomhed på åndedrættet. Vejrtrækningsøvelser er til aktivering og træning af det parasympatiske nervesystem og selvberoligelse.

Kreative aktiviteter. Synge, spil, lege hvor alle kan være med, som giver lettere forhøjet puls og smil på læben.

Fællesskab. Aktiviteter i fællesskab hvor naturen indgår, Walk and talk med styret dialog om bestemt emne. Dette giver berøring, en følelse af nærvær, samhørighed og social integration samt en oplevelse af at være en del af noget i et større tilværelsesperspektiv.

Forløb

Mødested er Damparken ved Haderslev bibliotek og Damparken bruges til aktiviteterne. Tidsrammen er en gang om ugen 2 timer i 8 uger. Start 19.8. 2020 kl. 15 til 17 og de næste 7 onsdage. Slut 7.10. 2020. Ubegrænset deltagerantal. Undertegnede ansvarlig og udfører af forløb.

Drejebog

Hver gang er rammen velkomst, tjek ind, fysiske øvelser/lege, indslag med opmærksomhedstræning, afslutning med opfordring til at invitere nye med, evaluering af tilstanden, evt. bål og tjek ud.

Evaluering

Der laves evaluering undervejs i forløbet og en afsluttende rapport til kommunen.

Praktiske oplysninger

Det er gratis at deltage. Haderslev kommunes Sundhedsudvalg og Haderslev i Bevægelse støtter økonomisk. Praktisk tøj til udeliv og bevægelse i alt slags vejr. Tøj der kan tåle røg fra bål og berøring fra jord og græs. Hente appen Åben og Rolig og selv træne opmærksomhedsfokus hjemme.

Sted

Mødested Haderslev bibliotek Bispebroen 3, 6100 Haderslev og aktiviteterne foregår i Damparken.

Baggrund

Aktivitetsansvarlig er psykolog Henrik Møller arbejder til dagligt som autoriseret sygesikringspsykolog med egen praksis i Haderslev. Har erfaring med individuelt og gruppebaseret behandlingsarbejde. Uddannet i Naturterapi fra VINATUR. Har gennemført 13 evidensbaserede mindfulness baserede gruppeforløb, opstartet Naturterapiforløb individuelt og i gruppe. Se mere på www.psykologhenrikmoeller.dk Derudover har Henrik Møller 12 års erfaring som lærer (idræt) og frivillig leder i 25 år (Fjelstrup IF, Silkeborg, Lemvig, HFK og Team Haderslev KFUM Håndbold

Kontakt: Henrik Møller, Vendekobbel 10, 6100 Haderslev. Mobil 25752251. Email: henrikmoellerpraksis@gmail.com

 

Litteratur

Hayes, Steven C. (2008): Slip tanketyranniet. Tag fat på livet med ACT. DPF

Antonovsky, Aaron (2000): Helbredets mysterium. At tåle stress og forblive rask. HRF

Teasdale, J. m.fl. (2013): Mindfulness. Et 8 ugers MBCT-forløb i udvikling af bevidst nærvær. AF

Gilbert, Paul (2009): Medfølelse og mindfulness. Fra selvkritik til selvværd. KLIM.

Berceli, David (2020): Ryst dig fri. Om TRE-metoden til at forløse stress, spændinger og traumer. Borgen

Høegmark, S og Hartvig S (2019): Uddannelse – Natur, krop og psyke. Naturterapi. Vinatur

Ind i skoven. Skovbadets kunst og videnskab (2019): Qing Li. Gyldendal.

Naturterapi. Oplev naturen – styrk livet (2019): Lasse Thomas Edlev. Gyldendal

Tilbage til naturen- en bog om naturterapi (2019): David BR Camacho m.fl. Hedwig.

Mindfulness i naturen. Vejen til større livsglæde og mindre stress (2018): Eva Zelander. Forlaget Pressto.

https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Naturen%20kan%20noget%20s%C3%A6rligt_SDU%20evaluering_Sund%20i%20Naturen.pdf?fbclid=IwAR1X7nbeKdxpm95_7LflK-KPgsIsTvIF5U1fW4Fo2qMOlq2zTH8Cx8rb6jg

https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Inspirationskatalog%20A4_Sund%20i%20naturen_WEB.pdf?fbclid=IwAR3gb28H_bSish1F5wy0egKWU0x1iI6eWvpdtX_kCRGU7tJPL3RXGwRoofY