Supervision og undervisning

Jeg tilbyder supervision til faggrupper, typisk i form af supervision af personalegrupper. Jeg har erfaring med supervision af en række forskellige arbejdsfelter, fx inden for socialpædagogiske, psykiatriske, socialpsykiatriske eller familieterapeutiske områder.

Jeg har bred erfaring med store grupper og referencer kan indhentes hos Opholdsstedet Stationen, Pigeopholdssted Frørupskolen, Kostskolen i Sønderjylland, STU/VSU Haderslev, Bostedet Vilstrupvej, Odinsgården Vojens, socialpsykiatrien Haderslev kommune, familieplejekonsulenter Aabenraa kommune, behandlerteam Renbæk Statsfængsel, Handicap og psykiatri socialrådgivere Haderslev kommune og jobcenter Sønderborg kommune.

Supervision er en måde at arbejde med at skabe et bedre fagligt overblik over sine forståelses- og handlemuligheder. I supervision søger vi efter nye forståelser, nye vinkler, nye måder at gå til svære sager - og efter ny energi, når du er kørt træt eller skabe nye udviklingsmuligheder for dig og borgeren.
 
Jeg lægger vægt på respekt, nysgerrighed og kreativitet i forhold til ideer og metode. Det betyder, at jeg har nogle forslag til måder at tale sammen, men at det er vigtigt med fleksibilitet i forhold til den enkeltes særlige situation og ønsker.  Emnerne kan strække sig vidt - fra dilemmaer i forhold til personlig stil, over organisatoriske spørgsmål og til mere traditionel sagssupervision, og tilgangen vil naturligt variere i relation til emnet. 

Supervisionen bruger metoder fra ACT, det kognitive, psykodynamiske og systemiske grundlag. Foregår det i gruppe, involveres gruppen - eksempelvis som reflekterende team. Er hele gruppen involveret i problemstillingen, som det ofte er tilfældet i personalesupervision, finder vi alternative måder at bruge gruppen kreativt.