Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness-baseret stressreduktion og tilbagefaldsforebyggelse

Jeg udbyder et gruppeforløb til udvikling af større livskvalitet både på arbejde og derhjemme samt en ny forholdemåde til belastninger. Det kan også være ift. smerter, dårligt selvværd, angst, let til moderat depression eller stress.

Du får et kompendiet og øver dagligt en halv til en hel time, hvilket giver den bedste effekt på sigt.

Datoer: 

Bliv skrevet op til forløbet (min. 10 deltagere)

 

 

Sted: 6100 Haderslev

Tilmelding: Ring eller mail til psykolog Henrik Møller mobil 2575 2251; e-mail henrikmoellerpraksis@gmail.com

Pris 2500,-kr. Betaling ved tilmelding kontant, mobilpay eller på netbank reg. 8117 3076428. Skriv fulde navn.

Med en lægehenvisning for lettere depression er egenbetalingen 1500,-kr. Denne pris er vejledende, da det er afhængig af gruppestørrelse.

 

 

Programmet tager afsæt i en disciplin, der hedder Mindfulness, som på dansk kan oversættes til opmærksomhed! Programmet handler om at træne sin opmærksomhed, hvilket gøres ved hjælp af meditationsøvelser og -teknikker. Igennem opmærksomhedstræningen lægges der mærke til tankernes indhold og de følelser som forbindes til dem og den måde, hvorpå man reagerer på dem.

Mindfulness er en særlig måde at være opmærksom på – en åben form for opmærksomhed. Du forfølger ikke dine tanker (hvor kom de fra, hvad satte dem i gang, hvad handler de om, hvordan undgår jeg dem, hvorfor kommer de igen?) Du forsøger heller ikke at undertrykke eller ignorere dine følelser. Du accepterer og betragter blot dine tanker fra øjeblik til øjeblik som begivenheder i bevidstheden uden hverken at dømme eller vurdere dem. Du er blot opmærksom på, at de er der lige nu og lægger måske tillige mærke til bestemte tankemønstre, som du ofte gør brug af i pressede og stressede situationer.

Et liv på autopilot

Nogle mennesker kører det meste af deres liv på autopilot, hvilket gør det lettere at blive revet med af negative tanker og følelser, hvilket i sig selv kan være en stressfaktor, der øger risikoen for en yderligere forstærkning af oplevet stress og tristhed! Opmærksomheden er som oftest optaget af tanker om enten fortiden eller fremtiden, og vi går dermed glip af rigtig mange af de ting, der sker her og nu, netop fordi vores opmærksomhed er alle andre steder end her!

Det handler slet og ret om, at du bliver i stand til at være mere til stede i nuet, og ikke altid at være i gang med at planlægge og organisere hver eneste detalje, der ligger ude i fremtiden - ting du hele tiden skal nå og have styr, før du kan slappe af. Man når netop aldrig rigtigt at få slappet af, da der hele tiden dukker en ny fremtid og nye ting op, som der også skal være orden på, inden man igen kan slappe af osv.

Indsigt og nærvær

Ved anvendelse af Mindfulness meditation opnår du indsigt i bl.a.: hvad det egentligt er for en forståelse og mening, du har af tingene (livet og tilværelsen); hvem du tror du er; måden du møder din omverden på, og hvad det egentligt er, der driver dig. Du får en dybere indsigt i din stræben, leveregler og frygt, og dermed får du frigivet de ressourcer, der er bundet op i spekulationer og frustrationer! 

Denne særlige måde at være opmærksom på skaber et nærvær, ikke bare i forhold til andre, men især et nærvær i forhold til dig selv. Du bliver bedre i stand til at træde et skridt tilbage fra dine tanker og se dem fra et andet perspektiv og dermed opleve og se tingene og andre mennesker, som de er, uden at du bliver fanget ind i fordomme eller andre tankeforstyrrelser. Du bliver mere klar og kreativ!

I Mindfulness er det ikke nødvendigt for dig at søge udenfor dig selv, for at kunne udvikle nye måder at forholde dig til dine tanker og følelser på. Alle ressourcerne findes i dig, men det forudsætter, at du bliver i stand til at blive opmærksom på dem – de er der allerede!

 Mindfulness omhandler evnen til at være bevidst og ikke-dømmende over for nuværende oplevelser. Når livet er svært, præget af stress, angst eller bekymring, har vi ofte en tendens til at flygte fra og undgå kontakten med vores umiddelbare oplevelser. Vi gør så og sige, hvad vi kan for ikke at mærke, føle og opleve, hvordan vi egentlig har det. Vi gør derfor brug af forskellige undgåelsesstrategier og dårlige vaner. Måske forsøger vi at gruble og tænke os ud af situationen? Måske bliver vi selvkritiske og hårde over for os selv og andre? Måske benytter vi os af rygning, alkohol eller overspisning? Du kender formentlig selv de strategier, som du anvender, når du bliver stresset eller presset. Problemet er blot, at disse undgåelsesstrategier og dårlige vaner ofte forværrer vores problemer og psykologiske tilstand.

 Træning i mindfulness tilbyder et mere positivt alternativ. Mindfulness-træning handler om at lære at være mere bevidst opmærksom og mindre dømmende over for vores oplevelser. Denne accepterende forholdemåde er særlig vigtig, når vi er stressede eller har det følelsesmæssigt svært.

Formålet med mindfulness-træning er kort sagt at øge vores villighed til at forblive i kontakt med nuet – uanset om det opleves behageligt eller ubehageligt. Videnskabelige undersøgelser peger på, at mindfulness er effektivt over for symptomer på stress, angst, depression og bekymring.