Samspil med børn og opdragelse

De 8 Samspilstemaer-         

En ressourceorienteret tilgang til at fremme udvikling, mobilisering og udnyttelse af tilgængelige ressourcer- Fokus på voksnes personlige virkemidler. Temaerne undersøges og udvikles af forældre, pædagoger og lærere. Samspil, adfærd, følelser og tanker ændres markant. Fokuser på det - prøv det og læg mærke hvad der sker. Små mirakler!

 

    1. Vis positive følelser; og vis, at du er glad for barnet.

Klap på skulderen, tumps up, smil, nik, blik, brug barnets navn.

 

  1. Juster dig i forhold til barnet; og følg dets udspil og initiativ

Retning mod barnet, på niveau, tempo, sprog, tonering, turtagning, tuning, en ”dans”. Spejling: ”Så det du siger/mærker/mener/føler er det…” Fordybelse, eftertænksomhed lydhørhed, langsomhed. Tålmodighed og timing fører til erkendelse, refleksion (langsomheden)

     3. Tal til barnet om de ting, det er optaget af og prøv at få en samtale i gang.

Interesser, oplevelser, hverdagserfaringer, personlige erfaringer, meningsfulde ting, efter barnets abstraktionsniveau og alder, Aktiv lytning, tid, konstatere og registrere, en indirekte samtale, en samtale og et udvidet undervisningsbegreb

  1. Giv opmuntring og anerkendelse for det barnet er i stand til at gøre.

Proces (vedholdenhed, hurtighed, grundighed)/produkt, rummelighed og legitimitet til egne følelser, kræver man lægger mærke til barnets adfærd, korrektion ved hjælp af positiv feedback og belønning, påpegning af fejl fører til modstand og en underskudsposition, reager på de gode ting/elever. Bekræftelse – støtte til at udtrykke individualitet uden at miste tilknytningen

  1. Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed; sådan at I har fælles oplevelser af ting i omgivelserne.

”Find Holger”, pege, vise, triangulere, koble, den voksne har ansvaret for situationen, fælles opmærksomhedsfokus

  1. Giv meninger til barnets oplevelser af omverden, ved at beskrive det I oplever sammen og ved at vise følelser og entusiasme.

Meninger er ikke på forhånd givet men skabes i en social sammenhæng, ”vække barnets appetit”; dele erfaringer med en der interesseret understøtter og bekræfter barnets oplevelser, sætte navn på og vise føleser for det man oplever sammen,

 

  1. Uddyb og giv forklaringer når du oplever noget sammen med barnet

Kendt/ukendt, Zonen for Nærmeste Udvikling, gå ud over situationen, overskridende læring, dobbelt bind. hvorfor-forklaringer, bruge sammenligninger med tidligere erfaringer, ligheder/forskelle

 

    8. Hjælp barnet med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser for det på en positiv måde – ved at lede og vise positive alternativer og ved at planlægge sammen.

Fra ydre til indre styring, differentieret støtte, stilladsering, øve planlægning, trin for trin planer, vejlede og forklare hvad der er tilladt, pege på alternative måder