Acceptance Commitment Therapy

ACT er en videreudvikling af den klassiske kognitive terapi, men udgangspunktet er ikke at omstrukturere, og derved ændre, de negative tanke- og adfærdsmønstre. Målet er derimod at styrke den indre bæreevne overfor disse destruktive hændelser, da tanken i ACT er, at alle udefra kommende destruktive ”hændelser” rummer en positiv funktion. Det gør metoden særligt brugbart overfor personer med dårlig indre selvregulering, da der er en høj grad af mentaliseringsbaseret tilgang i metoden. ACT er altid relationsbaseret, da udgangspunktet i ACT er, at alt hænger sammen i en større helhed og vi derfor i relationen kan påvirke funktionaliteten.

ACT handler grundlæggende om at hjælpe med at gøre 3 ting:

  • at kunne acceptere sig selv fuldt og helt
  • at vælge værdi-baserede livs retninger
  • at engagere sig i handlinger som leder én i værdibaserede livs retninger

ACT søger hermed at lære personen at åbne for, og give plads til, de uønskede tanker og følelser som dukker op i ens bevidsthed og krop. Frem for at bekæmpe uønskede tanker og følelser lærer klienter nye måder at relatere sig til, og se på dem, som oplevelser som man kan have, også selv om man ikke ønsker dem. I ACT søger man at opnå det på to måder:

1.
At hjælpe folk med at udvikle psykologiske færdigheder til at håndtere sine smertefulde tanker og følelser mere effektivt og på en sådan måde, at opståede tanker og følelser har langt mindre indflydelse over det man gør eller gerne vil gøre.

2. I ACT bestræber man sig endvidere på at hjælpe folk med at få kontakt med de sande mest vigtige værdier for herefter at bruge den viden til at guide, inspirere og motivere folk, når de foretager ændringer i deres liv.